Perakende Mağazacılıkta Başarı için gerekenler...

2014-11-29 01:46:00

Asırlar öncesinde ilk insan yandaki mağarada bulunan diğer insana elindeki taş mızraklardan birini göstererek ondan elindeki taş baltalardan biri ile değiştirmek istedi...O günden sonra gelişen her satış insanların refahını artırarak devam etti. Başarı için! *İş bilgisi;hitap edilen pazarı,müşterilerini,standart ve prosedürleri iyi bilmeliyiz. *Sektör bilgisi;içinde bulunulan sektör hakkında güncel olunmalıdır. *Şirket bilgisi;çalışılan şirketi,organizasyonel yapıyı iyi bilmelidir. Ve mutlaka... *Olumlu Zihinsel Tutum sahibi olunmalıdır;söz konusu zihinsel tutum çalışanın bir iş günü içinde yaşadığı olaylara bakış/yaklaışım tarzı ve tepkileridir.Eğer kişi ne kadar bilgili ve deneyimli olursa olsun eğer doğru bir tutuma sahip değilse kendi potansiyelinin tamamını kullanamayacaktır.Bilgi ve deneyim düzeyi eksik bir kişi ise eğer doğru bir tutuma sahip olabilirse çok kısa bir sürede diğer eksiklerini tamamlayarak 100% performansa yaklaşabilecektir. Nedir bu OZT! Olumlu zihinsel tutum mutlaka optimizmi gerektirir ve daima başarı beklentisi içinde olmayı şart koşar.Bunlara ek olarak azimli ve istikrarlı olmak temel şarttır. Ne değildir bu OZT! Olumlu zihinsel tutum hayalperestlik değildir. Evet başarı için daima kendinize inanın ve güvenin,kendinizi iyi tanıyın özgüveninizi daima güçlü tutun bunu yapabilmek için kesinlikle mazaret üretmeyin,hata yapın fakat aynı hatayı tekrarlamayın,daima bkımlı olun,daima iyiyi düşünün.. UNUTMAYIN Kİ HİÇ BİR KÖTÜMSER YILDIZLARIN GİZEMİNİ KEŞFETMEMİŞ VE HARİTALARDA GÖRÜNMEYEN BİR ÜLKEYE DOĞRU YELKEN AÇMAMIŞTIR!!!..... Devamı

Dışa dönük Perakendecilik!

2014-10-09 23:23:00

Perakendecilik teknolojiyi de içine alarak, küresel ölçekte büyüyüp gelişmesini sürdürüyor. Her gün, perakende dünyasında yaşanan teknolojik yenilikleri ya da uluslararası zincirlerin Türk perakende zincirleriyle birleşmelerini, işbirliği yapmalarını haber olarak okuyoruz. Bu gelişmelere ek olarak, günümüz tüketicisi, perakendeciler ile karşılıklı etkileşim içine girmekte, ihtiyacı olan bilgileri kolayca bulabilmelerini sağlayan, yaşamlarını kolaylaştıran perakendecilerden alım yapmayı tercih etmektedir. Tüketiciler ile karşılıklı etkileşim içine girmeyi, aradıkları bilgileri kolayca onlara vermeyi görev edinmiş perakendeciler ise, bilgisayar sistemlerinden, lojistik ve tedarik zincirlerinden yararlanmakta, çağrı merkezleri, müşteri ilişkileri, İnternet ya da kiosk gibi araçları uygun bir ahenk ile bir araya getirmeye çalışmaktadır. Perakendecilerin yaptığı her şey, tüketicilerin satın alma deneyimini olabildiğince keyifli, olabildiğince kolay yaşamaları içindir. Satın alma deneyiminin tüketici için en iyi değeri üretmesi perakendecilik sektörünün lokomotifidir. Günümüzün artan rekabet ortamında, firmaların müşteri tatmini sağlaması ve arttırması her sektörden, büyük küçük her firma için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bugün firmaların başarısı ve büyümesi ancak müşteri tatmini sağlaması ile mümkündür, çünkü, sadece memnun müşteriler firmaya sadık kalır, daha fazla alım yapar ve memnuniyetini diğerleriyle paylaşarak firmaya yeni müşteriler kazandırır. Bu da firma için daha büyük bir pazar payı, daha yüksek karlılık ve istikrarlı bir büyüme ortamı yaratır. ... Devamı

Müşteri İlişkileri ve Müşteri (Bölüm-1)

2014-09-21 23:04:00

Sözlük tanımı ile 'müşteri' ticari hayatta bir ürün yada hizmeti para ile satın alan kimsedir. Günden güne artan ve kaotikleşen rekabet ortamında etkin ve verimli şekilde çalışma isteğinde olan tüm işletme ve kuruluşlarda 'müşteri ilişkileri' kuruluş yada işletmenin ticari faaliyetleri kadar önem taşımaktadır.Nasıl ki bir okulun varlık nedeni öğrencileri ise mağazalarında varlık nedeni müşterileridir. Ülkemiz insanları genellikle yüzyüze ilişki kurmayı tercih eden ve olaylardan çok çabuk etkilenen bir insan tipidir.Bu sebeple müşterilerle sürdürülen ilişkilerin iyileştirilme çabaları rekabetin en temel araç ve süreçlerindendir. Çalışanlarımızın potansiyel müşterilerimize karşı ortaya koydukları/koyacakları tutum ve davranışlar şirketimizin başarı ve karlılığını büyük ölçüde etkileyecektir. Devamı

Satışın Sonuçlandırılması...

2014-07-19 03:11:00

Perakende satışın başarılı şekilde sonuçlandırılması için müşterinin alım kararını vermesi yeterli değildir aynı zamanda harekete geçmeside gereklidir.Bu noktada en son adım olarak değerlendirilmelidir. Bir müşteri dükkana *Bir şeyler almak için tamamen kararlı girebilir,*Belki bir şeyler alırım düşüncesi ile girebilir,*Mağazaya sadece bir göz atmak için girmiş olabilir. Her üç durumda aslında bir satış fırsatıdır ve iyi değerlendirmek gerekir;Bundan sonrası mağazada bulunan satış personelinin davranış tarzı ile doğrudan ilgilidir.Müşteri alım kararını verirken tereddüt yaşıyorsa;Ürünün fayda ve özellikleri tekraren vurgulanabilir,ortamdan dikkat dağıtıcı diğer alternatifler kaldırılabllir ve ek olarak ürünün müşteri tarafından ilgi ile karşılanan üstünlükleri tekraren vurgulanabilir. Tüm bunlar müşternin satış kararını vermesini kolaylaştıracaktır. Devamı

Türk Konukseverliği.

2014-05-16 22:25:00

Geleneklerimizde olan Türk konukseverliği ile müşteri memnuniyeti sağlama arzusunu yeniden yorumlayıp birbiri ile harmanlayarak bambaşka bir hizmet anlayışını organizasyona adapte edebildiğimizde arkasında işletmenin kendi kendini geliştireceği inovatif yaklaşımlar mutlaka oluşmaya başlayacaktır.Doğaldır ki bunu sağlamak basit bir organizasyon yapısı ve samimi ve içten davranmaktan geçiyor;tüm bunlarıgerçekleştirdikten sonra dikkate alacağımız temel soru 'Nasıl tüketici sadakati oluşturabiliriz?' olmalıdır. Tüketici sadakati oluşturabilmenin en temel yolu standartlaşma ve markalaşmadan geçer Markalaşmanın anahtarı ise Kurumsallaşma ve etkin tanıtım faaliyetleridir. Her organizasyon mutlaka kendi geleceğini kendi ellerinde tutmak ister bunu başarabilmek için mutlaka sektörde bir farklılık oluşturabilmek gerekir;özellikle perakende gıda organizasyonlarında yeni yeni gündeme gelen Perakendeci-Üretici işbirlikleri yeni nesil kooperatifçilik anlayışı ile desteklenerek gerek maliyetler düşürülebilir ve gerekse de optimum müşteri memnuniyeti sağlanabilir. Devamı

Mış gibi Muş gibi!

2014-05-08 23:01:00

Değerli Dostlarım, Ülkemizde iş insanları arasında sıklıkla görülen önemli bir rahatsızlık olan 'Mış gibi Muş gibi' hastalığını kısaca herhangi bir işi yapıyormuş gibi görünmek olarak tanımlayabiliriz.İnanın ki bir işin hiç yapılmamış olmasından çok daha fazla negatif sonuçlar doğurur. Neden mi? Çünkü diğer insanlar 'o' işin yapıldığını düşünecek ve bu doğrultuda düzenlemelere gideceklerdir sonrasında diğerlerinin 'o' işin gereğince yapılmadığını fark ettiklerinde düzeltilmesi ve geri dönüşü çok daha zor olan sonuçlar doğuracaktır. En güzeli 'Mış gibi Muş gibi' hastalığına hiç yakalanmamaktır. Yaşam kalitemizi toplum olarak yukarılara yükseltebilmek ve Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilmek için mutlaka… ''BİR İŞİ YA İYİ YAPMALIYIZ YADA HİÇ YAPMAMALIYIZ.'' Devamı

Maliyetlerin Kontrolü!

2014-03-28 20:59:00

Organizasyon ister üretim ister hizmet organizasyonu olsun faaliyete temel olan hizmet ve üretim aşamalarının tamamı ağırlıklı olarak sabit giderlerden oluşur.Bu noktadan hareket ederek maliyetleri düşürmenin en temel,en basit ve en hızlı yolu aynı iş gücü ve ekipman ile daha fazla üretim ve hizmet ortaya koyabilmektir. Gerek hizmet ve gerekse üretim süreçlerinin her bir aşaması geçekte birer maliyet basamağıdır.Bu süreçlerde alınan her karar ve uygulama birer maliyet oluşturur ve sürekli olarak kontrol edilmesi temel gerekliliktir.Doğaldır ki Cost Control süreçlerinin denetlenmesi  çok iyi bir ön hazırlık ve bütçe planlamasını gerektirir. Tabii bu arada kalite felsefesinin 'A' harfi olan PUKÖ döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) temelinde iş süreçlerinin tamamında katma değer oluşturmayan her türlü maliyetten vazgeçmek ve vazgeçiş sırasında hayalci bir yaklaşım sergilememek gereklidir.Organizayon gelecek faaliyet dönemleri için bütçe planlamalarını yapmalı ve periyodik dönemlerde gerçekleşen giderleri analiz ederek optimum fayda getirmeyen her türlü giderden hızla kurtulmalıdır. Bu arada bazı arkadaşlarımın giderleri düşürmenin en basit bir diğer yolunun satışları artırmak olduğunu söylediklerini duyar gibiyim;evet gereçekten öyle ama keşke bu kadar basit olsa idi.Bir diğer reel cost control yöntemi ise organizasyonun geleceğe dönük faaliyet hedefleri doğrultusunda gerek teknik ve gerekse de ticari satın alma faaliyetlerini uzun dönemli ve yıllık anlaşmalar ile bağlayarak dönem başında satın alma fiyatlarını pazarın en uygun seviyesine kadar çekerek maksimum maliyet avantajı oluşturması olarak ifade edilebilir.  ... Devamı

Gönüllüler!

2014-02-16 21:02:00

Perakende mağazacılık hakkında düşünen kafa yoran tüm arkadaşlarımın elbette en önemli mücadelesi bulundukları kulvarlarda bir fark yaratmak ve böylece dış müşteriler tarafından tercih edilen kabul gören ve aranılan bir marka olabilmek sanıyorum.Öyle değil mi? Bu halde sisteme ve süreçlere yatırım yapmaya devam etmeli,-süreçleri iyileştirmeli,değişim ve yeniliğe zemin hazırlamalı ve eğer olabiliyorsa değişimin bir parçası olmalıyız.Bu maddeler her birimiz tarafından çoklanabilir fakat hepsinden çok daha değerli tüm diğer maddelere anlam ve değer katan öyle bir madde var ki; İç müşterilerimizi personel olarak düşünmeyi bir kenara bırakmalı ve onları Gönüllüler olarak görmeye başlamalıyız;ancak o zaman adanmışlık ruhu ile çalışan ve sisteme değer katan iş arkadaşlarına sahip olabiliriz ve mutlaka onları can kulağı ile dinlemeliyiz onlar bize nerede Fark oluşturabileceğimizi söyleyeceklerdir.  Devamı

Etrafta yürüyen yöneticiler!

2014-02-02 23:13:00

Etrafta yürüyen yöneticiler! İyi yöneticiler bulundukları organizasyonu odalarında / masa başında değil sorumlu oldukları organizasyonun hitap etmekte olduğu sosyo-ekonomik etki alanı içinde 'etrafta yürürken' yönetirler;bir başka deyişle iş saatlerinin maksımum kısmında sahada çalışanları ve potansiyel müşterileri ile iletişim kurarlar.    Bu durum aslında yöneticiye çalışanların motivasyonu anlamında önemli bir fayda sağlarken yadsınamaz bir başka faydayı da beraberinde getirir.! Kirlenmemiş,yorum katılmamış 'beyaz' bilgiye ulaşma şansı;yönetici ulaşmış olduğu bu 'beyaz' bilgi sayesinde organizasyonu geleceği taşıyacak olan kararları daha sağlıklı alabilir.    Klişe deyim ile BİLGİ=GÜÇ ifadesinde olduğu gibi ne kadar fazla BİLGİ'ye sahipsek o kadar güçlü sayılırız fakat burada önemli olan sahip olduğumuz bilginin niteliği o bilginin 'beyaz' bilgi olup olmadığıdır.İşte biz organizasyonumuzun amaçları doğrultusunda kirlenmemiş'beyaz' bilgiye ulaşabildiğimiz ölçüsünde güçlüyüz demektir.SB Devamı

Ben ve Biz!

2014-01-05 14:40:00

Sevgili Arkadaşlar, Bugün Ben! ve Biz! üzerine paylaşımlarda bulunacağım; Bana göre hayatımızn her anında 'ben' düşüncesi ve söylemi yerine 'biz' düşüncesi ve söylemini yaşatmalıyız.Bu özellikle iş hayatında başarıya gidecek olan yolu oldukça kısaltacaktır. Zaten etkili liderler başında bulundukları organizasyonun güvenine sahip olabildikleri ölçüde otoriteye sahip olabileceklerini çok iyi bilirler organizasyonun ihtiyaç ve imkanlarının kendi ihtiyaçlarından önde olması gerektiğini iyi kavramışlardır.Burada organizasyonun sağlıklı çalışabilmesi için gereken önemli noktalardan biri sorunlara değil imkanlara odaklanılması gerektiğidir,sorunların zamanında çözümlenmesi zarar görülmesini engeller evet fakat eldeki imkanları iyi analiz edip onları doğru kullanmak zaten sorunların önüne geçeceği gibi sonuç alınmasını da hızlandıracaktır. Değişim her zaman fırsattır tehdit değil! Devamı

Olumlu Zihinsel Tutum..OZT

2013-10-28 09:38:00

..eğer dümene geçmek ve yaşantımıza yön vermek istiyorsak en değerli varlığımız olan beynimizin kontrolünü ele geçirmeliyiz.Beynimizi Olumlu Zihinsel Tutuma göre programlamalıyız.Bana göre bunu herkes başarabilir yeter ki ön yargılarımızdan uzaklaşabilelim.Unutmayın daima ama daima kendinize güvenmelisiniz eğer siz kendinize güvenirseniz diğerlerinin de size olan güveninin arttığını fark edeceksiniz.Özgüveninizi güçlendirmek için birkaç önerim olacak;*mazaret üretmeyi bırakın,*kendinizisevin,*hata yapmaktan korkmayın yeter k itekrarlamasın,*daima bakımlı görünün,*daima daha iyiye odaklanın..'Hedefe doğru ilerlerken pedala basmazsanız düşeceğinizi aklınızdan çıkarmayın.' Devamı

Gerçek PATRON=MÜŞTERİ!

2013-07-31 16:54:00

     Perakende mağazacılıkta başarılı olabilmek için unutulmaması gereken çok ama çok önemli bir nokta var; gerçek patronun müşterilerimiz olduğu gerçeği..Müşterilerimiz alışverişlerinde bizi tercih etmeye devam ettikleri sürece mağazamızı yaşatmak/büyütmek her zaman olasıdır.Tam tersinden söz etmek bile istemem.Müşteri biz mağaza profesyonellerinden maksimum gayret görmek ister kapımızdan girdiği andan itibaren müşteri bizim için ÖZEL olmalıdır ve üst seviyede DEĞER gösterilmelidir.MÜŞTERİ patronumuzdur denildiğinde biz mağazacıların iş yaşamında başarılı olabilmesi için ne ölçüde müşterisine hizmette bulunduğunu ve tüm ticari faaliyetlerinde bu anlayışın ne ölçüde geçerli olduğu kasdedilmektedir.Müşteri her işyerine refah ve mutluluk getirir...Başarılı olabilmek için patronunuzu/müşterinizi memnun etmek gerekmektedir;burada dikkat edilecek nokta müşterinin her gün değişen ihtiyaç ve taleplerine hızla cevap verebilme yetisini kazanabilmektir. Devamı

Mağaza Markaları ..

2012-12-30 15:57:00

Mağaza Markaları. Günümüz perakendecileri müşterilerinin ve pazarın ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürün geliştirmeden depolanmasına,pazarlamasına,halkla ilşkiler faaliyetlerine ve satış çabalarına kadar olan tüm süreçteki sorumluluğu üstlenmiş oldukları ürün ve ürün gruplarına Private Label ' Mağaza Markası' olarak isimlendirilir. Her geçen gün kendisini daha fazla hissettiren rekabetçi yapı içinde perakendecilerin kendi geleceklerini kendileri belirleme ihtiyacından yola çıkarak sektörlerinde daha rekabetçi ve karlı olma isteklerinin doğal bir sonucudur. Mağaza markalarının gelişimi gerçekte potansiyel tüketicilerin ilgili perakende zinciri ile kurmuş olduğu gönül bağı ile doğru orantılıdır;perakende zincirleri sadık müşteri programları ve CRM çalışmaları doğrultusunda müşteri ihtiyaçlarını analiz edip yorumladıkça çok daha doğru ve rekabetçi Mağaza Markaları yelpazesine ulaşacaklardır. Devamı

Resimler.

2012-05-07 13:58:58
Resimler. |  görsel 1
Resimler. |  görsel 2

YKM Mersin Çarşı,YKM Aydın Forum Devamı

Mağazacılıkta önemli noktalar.

2012-05-07 13:27:41

*Hareket ve ışık müşteriyi çeker. *Her müşteriyi fark edin fark edilen müşteri rahatlar. *Müşteri itiraz ederse sevinin çünkü ilgisini gösteriyordur. *Müşterinin karar vermesi için  doğru yönlendirme önemlidir. *Çapraz satış-İlave satış -Ek satış unutulmamalıdır. Müşterilerle konuşurken; *Mal değil Ürün, *Pazar ağzı kullanılmamalıdır, *Aşırı samimiyet sürece zarar verebilir, *Argo tabirler kullanılmamalıdır. Ve beden dilimiz… süreç içinde başından sonuna dek kullandığınız sözcükleri ve çabanızı çok daha fazla anlamlı kılacaktır. Sonunda kasadayız; Müşterinin mağaza içinde en sevmediği yer kasadır fakat aynı zamanda akılcı bir yönetişim ile aynı alan müşterinin en mutlu olduğu yer olabilir. Nasıl mı? *Müşteriniz mutlaka karşılayın ve ölçülü bir şekilde güler yüzlü olun. *Sadece müşteri ve işlemleriyle ilgilenin. *Mümkün ise ismi ile hitap edin. *Hızlı ve hatasız olun. *Pozitif vücut dili/davranış gösterin. *Satın alınmış ürünlere karşı kibar ve nazik davranın. *İşlem bitiminde mutlaka teşekkür edin.   Devamı

Bir başarı öyküsü.Tansaş

2012-04-07 13:28:02

Tansaş’ın 2002 yılı ilk döneminde direksiyonuna geçen Sn.Servet Topaloğlu ve ekip arkadaşları dip toplamda operasyonel anlamda zarar eden Tansaş’ı nasıl kar eden bir gıda perakende mağazalar organizasyonu haline getirdiler?Kısaca bu noktayı bilgimiz ve deneyimlerimiz ölçüsünde cevaplamaya çalışalım. *Öncelikle bir yol haritası belirlendi;yol alırken gereken tüm alt yapı ve ekipmanlar ile insan kaynakları unsurları planlandı.Tansaşın halen pazarda bulunduğu konum ile ulaşılmak istenilen konum objektif olarak değerlendirildi,vizyon ve misyon tekrar elden geçirildi ve ulaşılabilir ayakları yere basan hedefler konuldu hangi noktalarda ve hangi rakipler ile rekabete girileceği ve fark yaratılacak noktalar bizzat dökümante edildi. *Tansaşın Mağaza Konsepti;o döneme kadar farklı konsept ve ölçeklerde çok farklı rakipler ile çok cephede savaşılırken tek bir mağaza konsepti belirlendi ‘süpermarket’ konsepti devamında İnsan Kaynakları ekibi hedef odaklı çalışarak amatör ruhlu profesyonellerden oluşan bir takım ortaya çıkardı bu takım belirlenen hedefe -pazar liderine (MİGROS) kafa tutmak onun yerinin çok da sağlam olmadığını hissettirmek- inanılmaz bir inanç ile sahip çıkmıştır.Hedefler ve yeni yol haritası,yeni konsept erken saatlerde mağaza depolarında/yemekhanelerinde yapılan toplantılar ile mağaza yönetim kademeleri ile paylaşıldı. *Yol haritası belirlenirken Tansaşın hangi perakende kanalında ve hangi rakipler ile mücadele edeceği zaten belirlenmişti asıl rakip Migros iken Ege Bölgesinde gittikçe güçlenen KİPAya karşıda farklı enstrümanlar ile yapılacak olan rekabet bayrağı açılacaktı. Bu arada geçmiş dönemde yanlış uygulamalar sonucu kabul edilemez zarar yapan bir çok mağaza ya kapatıldı ya m2leri küçültüld&u... Devamı

Değer Görmek!

2012-03-23 16:11:54

Sevgili Arkadaşlarım, Her insan önce kendi yakınlarından ve sonrada bulunduğu sosyal çevreye mensup insanlardan 'değer ' görmek ister . Bu noktadan hareket ile şu sonuca varabilirmiyiz? Müşterilerimizin hepsi birer insandır ve müşterilerimizin tamamı 'alışveriş'ten önce bizden 'değer' görmek ister; eğer müşterimiz kendisini mağazamızda 'değerli' hissederse zaten bizim vazgeçilmez savunucumuz olacaktır.Öyle değil mi? Değerli Arkadaşlarım, Potansiyel müşterimiz bulunmuş olduğu diğer sosyal ortamlarda yeteri kadar 'değer' görüyor veya görmüyor olabilir fakat bu iki alternatifli durum bizim mağazamız için geçerli olmayacaktır. Mağazamızda tek alternatif var olmalıdır o da müşterimize kendisini 'değerli' ve iyi hissettirmek... Siz bugünün ve yarının mağaza profesyonelleri olarak bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Sevgiler, Devamı

Yeni Normal Şartlar.

2012-02-27 20:19:30

  Merhaba, Kuruluşlar-İşletmeler ne zaman ekonomik kriz ortamına girseler alacak oldukları ilk önlem doğaldır ki operasyonel masrafların kontrol edilmesi ve gereksiz maliyetlerden mümkün olduğunca kurtulunması olmaktadır.Ancak şu önemli nokta göz ardı edilmemelidir;Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde son bir kaç  yılı aşkın süredir kendisini hissettiren 'ekonomik kriz' artık YENİ NORMAL ŞARTLAR ortaya getirmiştir. Bu 'yeni normal şartlara' uyum sağlayabilen işletme ve kuruluşlar yüzlerini geleceğe dönerek varlıklarını sürdürebileceklerdir.'Yeni Normal Şartlara' uyum sağlarken doğaldır ki TASARRUF mutlaka üst sıralara yerleştirilmelidir fakat işletme ve kuruluşların ağırlaşan iş ortamında çalışanlarına 'operasyonel-inovasyonel eğitimleri artırarak vermesi önem göstermektedir. Artık dünyamız kıt kaynakların sorumsuzca tüketildiği bir dünya olmaktan çıkmıştır 'YeniNormal Şartlar' gün geçtikçe kendisini daha fazla hissettirmekte ve yetişen yeni nesil bizlerden çok daha fazla Tasarrufun önemine sahip olarak yüzünü geleceğe dönmektedir. Bir satışçı olarak söyleyebileceğim satış rakamlarımızın gittikçe düştüğü ve rekabetin kendisini çok daha fazla hissettirdiği bu ortama en hızlı şekilde uyum sağlayan kişi-kuruluş ve işletmeler ayakta kalabileceklerdir. Unutmayın iyinin baş düşmanı en iyidir!   Devamı