Etrafta yürüyen yöneticiler!

2014-02-02 23:13:00
Etrafta yürüyen yöneticiler!
İyi yöneticiler bulundukları organizasyonu odalarında / masa başında değil sorumlu oldukları organizasyonun hitap etmekte olduğu sosyo-ekonomik etki alanı içinde 'etrafta yürürken' yönetirler;bir başka deyişle iş saatlerinin maksımum kısmında sahada çalışanları ve potansiyel müşterileri ile iletişim kurarlar. 
 
Bu durum aslında yöneticiye çalışanların motivasyonu anlamında önemli bir fayda sağlarken yadsınamaz bir başka faydayı da beraberinde getirir.! Kirlenmemiş,yorum katılmamış 'beyaz' bilgiye ulaşma şansı;yönetici ulaşmış olduğu bu 'beyaz' bilgi sayesinde organizasyonu geleceği taşıyacak olan kararları daha sağlıklı alabilir. 
 
Klişe deyim ile BİLGİ=GÜÇ ifadesinde olduğu gibi ne kadar fazla BİLGİ'ye sahipsek o kadar güçlü sayılırız fakat burada önemli olan sahip olduğumuz bilginin niteliği o bilginin 'beyaz' bilgi olup olmadığıdır.İşte biz organizasyonumuzun amaçları doğrultusunda kirlenmemiş'beyaz' bilgiye ulaşabildiğimiz ölçüsünde güçlüyüz demektir.SB

80
0
0
Yorum Yaz