Müşteri İlişkileri ve Müşteri (Bölüm-1)

2014-09-21 23:04:00

Sözlük tanımı ile 'müşteri' ticari hayatta bir ürün yada hizmeti para ile satın alan kimsedir.

Günden güne artan ve kaotikleşen rekabet ortamında etkin ve verimli şekilde çalışma isteğinde olan tüm işletme ve kuruluşlarda 'müşteri ilişkileri' kuruluş yada işletmenin ticari faaliyetleri kadar önem taşımaktadır.Nasıl ki bir okulun varlık nedeni öğrencileri ise mağazalarında varlık nedeni müşterileridir.

Ülkemiz insanları genellikle yüzyüze ilişki kurmayı tercih eden ve olaylardan çok çabuk etkilenen bir insan tipidir.Bu sebeple müşterilerle sürdürülen ilişkilerin iyileştirilme çabaları rekabetin en temel araç ve süreçlerindendir.

Çalışanlarımızın potansiyel müşterilerimize karşı ortaya koydukları/koyacakları tutum ve davranışlar şirketimizin başarı ve karlılığını büyük ölçüde etkileyecektir.

110
0
0
Yorum Yaz