Türk Konukseverliği.

2014-05-16 22:25:00

Geleneklerimizde olan Türk konukseverliği ile müşteri memnuniyeti sağlama arzusunu yeniden yorumlayıp birbiri ile harmanlayarak bambaşka bir hizmet anlayışını organizasyona adapte edebildiğimizde arkasında işletmenin kendi kendini geliştireceği inovatif yaklaşımlar mutlaka oluşmaya başlayacaktır.Doğaldır ki bunu sağlamak basit bir organizasyon yapısı ve samimi ve içten davranmaktan geçiyor;tüm bunlarıgerçekleştirdikten sonra dikkate alacağımız temel soru 'Nasıl tüketici sadakati oluşturabiliriz?' olmalıdır.

Tüketici sadakati oluşturabilmenin en temel yolu standartlaşma ve markalaşmadan geçer Markalaşmanın anahtarı ise Kurumsallaşma ve etkin tanıtım faaliyetleridir.

Her organizasyon mutlaka kendi geleceğini kendi ellerinde tutmak ister bunu başarabilmek için mutlaka sektörde bir farklılık oluşturabilmek gerekir;özellikle perakende gıda organizasyonlarında yeni yeni gündeme gelen Perakendeci-Üretici işbirlikleri yeni nesil kooperatifçilik anlayışı ile desteklenerek gerek maliyetler düşürülebilir ve gerekse de optimum müşteri memnuniyeti sağlanabilir.

54
0
0
Yorum Yaz